Fakta om sköldpaddor

Sköldpaddor är reptiler som har ett stort skal som skyddar mjukdelarna. En honas svans är kortare och dessutom är bukskölden mer platt till skillnad från hanarna som har längre svans och mer konkav bukdel.

Även om många sköldpaddor lever största delen av livet under vatten, så andas alla sköldpaddor syre. De måste därför simma upp till ytan emellanåt för att fylla sina lungor.

Arter

Alla 260 sköldpaddsarter kan delas in i havs-, sump– eller landsköldpaddor. De kan vara antingen växt- eller köttätare och storleken är allt från tio centimeter upp till två meter. Variationerna mellan olika arter kan vara stor, och bara ett fåtal lämpar sig som just husdjur. Vanligast är att man har en växtätande landsköldpadda.

Sumpsköldpaddor är en slags mellanform mellan vatten– och landsköldpaddor. De ska ha tillgång till vatten i behållaren men inte för djupt. De tycker om att vada i ett par centimeter till en decimeter djupt vatten. Läs mer om hur man ska sköta sumpsköldpaddorna under skötsel.

Ägg och ungar

Alla arter lägger ägg på land. Bland vissa arter bestämmer omgivningens temperatur vilket kön äggen ska bli till. Hög temperatur leder oftast till hona och låg temperatur till hane. Äggen lämnas i ett sandhål och täcks över med sand. Honan väntar sedan på att de ska kläckas på egen hand och finna sin väg till havet. Det finns ingen art där de tar hand om ungarna, utan de får alltid klara sig själva.