Skötsel av sköldpaddor

Bo till sköldpaddor

Bästa sättet att förvara en sköldpadda i hemmet är i ett terrarium eller ett akvarium. Men det behöver inte vara särskilt höga kanter egentligen, 20 centimeter räcker, bara det är tillräckligt för att de inte ska kunna klättra ut. Botten bör vara 60 x 100 cm och kan täckas med tidningar och därefter ett lager med grus. Sköldpaddor gillar att gömma sig och därför är en grotta av något slag att föreslå. Boet skulle även kunna innehålla lite hö, stenar, rötter. Land kan även utgöras av ett stycke korkbark.

Till sumpsköldpaddor ska landdelen vara större än vattendelen och till vattensköldpaddor bör vattnet naturligtvis dominera inredningen. Det bör vara bra ventilerat, vilket innebär att man inte har något täckglas för behållaren.

Även landsköldpaddor behöver bada ett par gånger i veckan. Gärna så lång tid som upp till en timme varje gång. Vattnet får dock inte vara så djupt att de har svårt att hålla huvudet över ytan och temperaturen bör vara cirka 30 grader.

Det är viktigt att städa terrariet och göra delvattenbyten. Filtrering av aktivt kol förhindrar även att dålig lukt uppstår.

Ljus och värme

Temperaturen i ett bo bör vara cirka 26 grader, men sköldpaddor ur alla tre grupper bör ha en del som är extra uppvärmd. Det kan skötas med en spotlight som håller ca 40 graders värme. Det behöver de för att reglera sin kroppstemperatur likt övriga reptiler som också är växelvarma.

När det är varmt och soligt utomhus kan landsköldpaddan få komma ut eftersom solljus och motion är viktigt för dem.

Sköldpaddor behöver dessutom uv-ljus för att kunna ta upp kalken i fodret bättre. De får även den typ av ljus via solen, men på vintern måste det ske på konstlad väg. Det räcker med en dos på 20 minuter ett par gånger i veckan.

Mat till sköldpaddor

Vanligast är att;

Allätare måste få rikligt med maskar, sniglar, fisk, eller kycklinglever utöver grönfoder. Hund- och kattfoder bör man avstå från eftersom det kan ge dem ett proteinöverskott som i sin tur förstorar levern och leder till döden. Man utfodrar vuxna sumpsköldpaddor var tredje dag ungefär och bör tänka på att ge dem så mager kost som möjligt.

Landsköldpaddors kost bör till 90 procent bestå av bladgrönsaker såsom gräs, maskrosor och ogräs. De tio övriga procenten kan bestå av andra grönsaker. Man behöver inte något animaliskt tillskott, men däremot lite kalk. De ska ha färsk mat och dricksvatten varje dag.

Vattensköldpaddor matas framförallt med maskar, insekter och fisk, men kan också ha vegetabiliskt foder, som till exempel salladsblad och banan.